Recro Digital Marketing Görmüşüm Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

 

Taraflar: Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), recrodigital.com (Bundan sonra kısaca “Recro Digital Marketing” olarak anılacaktır.) ile Recro Digital Marketing’e üye olacak ve/veya  recrodigital.com‘u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında hüküm doğurur. İşbu sözleşme, recrodigital.com web sitesine üye olan veya üye olmadan site içerisinde gezinme koşulu ile bulunan kullanıcıların, siteye giriş yaptığı süre boyunca işbu Sözleşme Kullanıcı tarafından kabul edilmiş, onaylanmış sayılmaktadır.

1- Bu Sözleşme’de bulunan maddelerin herhangi birinin geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, bu bağlayıcılık sadece söz konusu madde için geçerlidir. Bu durum, diğer maddelerde bağlayıcı olamaz. Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz ya da uygulanamaz hale getirmez. Bu maddelerin kapsamını etkilemez.

2- recrodigital.com içerisinde bulunan tüm kullanıcı materyalleri, makaleler, veriler, fotoğraf, video, ses dosyaları, yorumlar, yazılımsal veriler, haberler, güncel içerikler, inceleme yazıları ve grafikler “içerik” olarak adlandırılacaktır. Bu içerikler kullanıcıların tarafından üretilebileceği ve kullanılabileceği gibi Recro Digital Marketing editörleri tarafından da üretilebilir ve kullanılabilir. Recro Digital Marketing editörleri, olumsuz sonuç doğurabilecek tüm içerikleri askıya alma veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

3- Recro Digital Marketing , üyelerine içerik üretimi, belirlenen kategorilerde, kullanıcılar tarafından üretilmiş içerikleri okuma alanı yaratan, dijital pazarlama ve benzer konularda içerik üreten bir yayın ve dijital pazarlama ajansıdır.

4- Recro Digital Marketing, newsletter gibi süreli yayınlar gerçekleştirmektedir. Bu yayınları yapabilmek ve kullanıcıya nitelikli içerik ulaştırabilmek için spesifik bazı bilgileri öğrenmek isteyebilir. E-mail adresi, ad-soyad, telefon numarası, eğitim durumu, ilgi alanı, ilgilendiği kategori, uzmanlık alanı, işletme bilgisi, sektörü, sektör tecrübesi vb. Aynı zamanda Recro Digital Marketing, kullanıcıya kişiselleştirilmiş içerik deneyimi sunmak  amacıyla doğum günü, doğduğu şehir, yıl dönümleri, alışveriş tercihleri gibi kişisel sorular sorabilir. Bu veriler doğrultusunda girilecek yanlış bilgilerin oluşturacağı tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Ayrıca; ,recrodigital.com üzerinde uygunsuz profil bilgisi yazmak Topluluk ve Kullanıcı Sözleşmesi kurallarına aykırıdır. Recro Digital Marketing, bu tür durumlarda şu haklara sahiptir: Kullanıcıyı uyarma, Kullanıcı’nın hesabını belirli bir süre askıya alma, hesabı süresiz askıya alma, Kullanıcı’yı süresiz olarak siteden veya yayından uzaklaştırma.

5- Kullanıcı’nın hesap bilgilerini doğru ve istenen bilgileri eksiksiz girmek, doğru şekilde sağlamak, bu bilgilerin değişmesi durumunda, değişen bilgileri güncellemekle yükümlülüğü vardır. Eğer Kullanıcı bilgilerini doğru şekilde girmiyor ise bu profilin veya Kullanıcı’nın doğuracağı zarar ve tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

6- Kullanıcı, profil oluştururken hesabında hukuka, kanunlara, Türkiye Cumhuriyeti ilgili mevzuatlara aykırı hiçbir veri girişi yapamaz. Kullanıcı’nın kendi profillerinde başka birinin ismini kullanamaz, başka biri gibi davranarak insanlara veya belirli bir topluluğa hakaret edecek, bir topluluğu kışkırtacak bilgiler kullanamaz. Bu madde aksinde gerçekleşen davranışta Recro Digital Marketing gerekli yayın hizmetini koşulsuz sonlandırabilir.

7- Recro Digital Marketing web sitesi altında üyelik modelleri geliştirilebilir ve kullanıcılar üye olabilir, recrodigital.com‘da bulunan üyeliğini istediği zaman dondurabilir, dondurduktan sonra hesabını 30 gün içerisinde yeniden açabilir. Recro Digital Marketing, 30 gün içerisinde giriş yapılmamış üyeliklerin silinmesi ve yeniden giriş yapılmaması hakkındaki kararlarını saklı tutar. Kullanıcı’nın hesabını kaldırması ile ürettiği içeriklerin kaldırılması Recro Digital Marketing uhdesindedir. Kullanıcı hesabının silinmesi durumunda, Kullanıcı adı belirtmeksizin içeriği yayında tutabilir.

8-Recro Digital Marketing, içerikleriyle faydalı, katkı sağlayan Kullanıcı’ları ön plana çıkarabilir fakat bu Recro Digital Marketing tercihine bağlıdır. Tüm faydalı katkı sağlayan Kullanıcı’ların bu haktan yararlanması mümkün değildir.

11- Recro Digital Marketing, recrodigital.com üzerinde yer alan tüm içerikleri, Recro Digital Marketing’e ait olan bütün sosyal medya hesaplarında (recroistanbul, recro digital marketing, iyikigormusum, iyikiokumusum, iyikigitmisim, iyikiduymusum, bi kahve arası) Kullanıcı onayı olmaksızın paylaşabilir. Recro Digital Marketing içinde yer alan tüm içeriklerin sahipliği içeriği üreten Kullanıcı’ya, yayın hakkı süresiz olarakRecro Digital Marketing’e aittir.

12- Recro Digital Marketing, olumsuz sonuçlara neden olan (olumsuz sonuçlar Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında incelenir) Kullanıcı’lar hakkında “Kullanıcı’yı uyarma, hesabını süreli askıya alma, hesabı süresiz askıya alma, Kullanıcı’yı süresiz olarak siteden uzaklaştırma” işlemi gerçekleştirebilir. Bu tür durumlarda Kullanıcı, Recro Digital Marketing’den hiçbir talepte bulunmaz, talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

13- recrodigital.com adresi, üyelerin recrodigital.com içinde yer alan hesapları, alt alan adları ile ilgili tüm haklar Recro Digital Marketing’e aittir. Kullanıcı, bu hesaplarının bulunduğu alan adlarını sadece kullanma yetkisine sahiptir. Eğer üyelik, Kullanıcı tarafından silinirse, kullanıcı adı bölümü başka Kullanıcı tarafından alınabilir.

14- Marka, şirket veya herhangi bir tescillenmiş kurumun, telif hakkı geçerli olan isimlerinin kullanım hakkı, marka, şirket veya tescilli kuruma aittir. Eğer bu kullanıcı adları, farklı kişilerce alınmış ise Recro Digital Marketing, bu kullanıcı adını devretme yetkisine sahiptir. Devredilen kullanıcı adlarından sonra Kullanıcı, yeni kullanıcı adı alma yönergeleri ile karşılaşacaktır.

15- Kullanıcı tarafından, 1 (bir) yıl süre içinde içerik girişi yapılmayan, güncellenmeyen, üyelik girişi yapılmayan üyelikleri hakkında Recro Digital Marketing; Kullanıcı’yı uyarma, hesabı süreli askıya alma, hesabı süresiz askıya alma, üyeliği dondurma veya silme hakkına sahiptir.

16- recrodigital.com üzerinde bulunan tüm içeriklerin yayın hakkı süresiz olarak Recro Digital Marketing’e aittir. Kopyalanan içeriklerden doğabilecek sonuçlardan Kullanıcı sorumludur.

17- Kopyalanmış içerikler Recro Digital Marketing tarafından yayından kaldırabilir ve Kullanıcı özelinde çeşitli cezalar uygulanabilir. Kopyalanan ilk içerikte Kullanıcı uyarılır ve kopyalanan içeriği yayından kaldırılır. İkinci kopya içerik yayınlanması durumunda Kullanıcı’nın üyeliğı süreli olarak askıya alınır ve kopya içerik yayından kaldırılır. Üçüncü kopya içerikte üyelik süresiz olarak askıya alınır ve içerik yayından kaldırılır.

18- Şu hususlarda içerik paylaşılması durumunda Recro Digital Marketing’in Kullanıcı’yı uyarma ve içeriği yayından kaldırma, üyeliği süreli olarak askıya alma ve içeriği yayından kaldırma, kullanıcıyı süresiz askıya alma ve içeriği yayından kaldırma prosedürleri uygulanacaktır: Siyasi içerikler, terör propagandası yapan içerikler, transfobik-cinsiyetçi içerikler, belli bir topluluğun inanışlarına saldıran içerikler, intihara teşvik eden içerikler, uyuşturucuya özendiren içerikler, herhangi bir kişiyi veya kişileri hedef gösteren içerikler. Kullanıcı, recrodigital.com’da yayınlayacağı içeriklerde üçüncü kişilik haklarına zarar verecek, linçe teşvik edici, karalayıcı, pornografi, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık gibi yasadışı unsurlar bulundurmayacağını taahhüt ve beyan eder.

19- Bu Sözleşme, Kullanıcı’lar hakkında 16. ve 17. Maddeler kapsamında uygulanacak “Hukuki Yaptırımlar ve Cezai Yaptırımlar” hususunda barındırılan tüm sorumluluğun Kullanıcı’ya ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.

20- Kullanıcı, recrodigital.com üzerinden yayınladığı içeriklerden veya üyelik işlemlerinden, üyelikleri sona erse bile, bu üyelik hesabı ile gerçekleştirdiği tüm eylemlerden, ürettikleri tüm içeriklerden, yükledikleri tüm içeriklerden, Kullanıcı’yı temsil eden üyelik hesabı ile ilgili tüm eylemlerden yalnızca Kullanıcı sorumludur.

21- Recro Digital Marketing, bir içerik şikayet edilmese bile kaldırma yetkisine sahiptir. 17. Madde sadece Kullanıcı’ların diğer Kullanıcı’lara karşı sorumluluğunu değil aynı zamanda Kullanıcı’nın Recro Digital Marketing’e karşı sorumluluğunu da beyan ve taahhüt eder.

22- Recro Digital Marketing, Kullanıcı’lar tarafından üretilen herhangi bir içeriği, Kullanıcı’ya haber vermeden veya herhangi bir sebep göstermeden yayından kaldırma, düzenleme, değişiklik yapma, engelleme, öne çıkarma hakkına sahiptir. Bu tür durumlarda, bu Sözleşmeyi onaylayan kullanıcının bahsedilen şartlar doğrultusunda Recro Digital Marketing’den veya hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul etmiş olur.

23- recrodigital.com‘da yayınlanan içeriklerin olumsuz başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak ve depolamak, içeriklerin satışını gerçekleştirmek, reklam ve maddi çıkarlar doğrultusunda istismar etmek, üçüncü kişilerin haklarını ve çıkarlarını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

24- Recro Digital Marketing ve yazarları tarafından üretilen, yayınlanan hiçbir içerik, üçüncü kişiler tarafından kopyalanamaz. Recro Digital Marketing tarafından onaylanmadan hiçbir platform veya mecrada, hiçbir şekilde kullanamaz, yayınlayamaz.

25- Reklam unsuru barındıran özgün içeriklerRecro Digital Marketing inisiyatifine bağlıdır. Kullanıcı, Recro Digital Marketing onayı olmaksızın ticari amaç taşıyan içerik üretemez. Reklam niteliği taşıyan spam içerikler yükleyemez. Bahsi geçen durumda Kullanıcıyı uyarma ve içeriği yayından kaldırma, üyeliği süreli olarak askıya alma ve içeriği yayından kaldırma, kullanıcıyı süresiz askıya alma ve içeriği yayından kaldırma prosedürleri uygulanacaktır.

26- Recro Digital Marketing, web sitesi üzerinde bulunan belirli alanları, hizmetleri, kategorileri, öne çıkarma alanlarını ücretli hale getirebilir. Bu tür ticari eylemlerden yalnızca Recro Digital Marketing sorumludur.

27- Recro Digital Marketing, web sitesi üzerinde bulunan tüm Kullanıcı’ların üyeliklerini korumak için güvenlik ve dikkat ile mesuldür.

28- Kullanıcılar, üyeliklerinde kayıtlı bilgilerinin ve parolalarının güvenliğinden sorumludur. Kullanıcı’lar, üçüncü şahıslar (editörler de dahildir) ile bu bilgileri paylaşmamalıdır. Kullanıcı, üyeliklerinde sıra dışı aktivite, kendi kontrolleri dışında gerçekleşen bir durum oluşması veya tespit etmesi durumunda derhal Recro Digital Marketing ile iletişime geçmekle yükümlüdür. Kullanıcı’nın hesap parolasının üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, üçüncü kişiler tarafından hukuka ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına aykırı içerik sağlaması durumları dahil olmak üzere, tüm kötü niyetli kullanımlar Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Madde içerisinde bahsedilen tüm hususlar doğrultusunda her türlü hukuki ve cezai yükümlülükler ve sorumluluklar Kullanıcı’ya aittir.

29- Kullanıcı, diğer Kullanıcı’ların, web sitesi üzerinde sahip olduğu hiçbir hakkı engelleyecek, zorlaştıracak davranış veya eylemlerde bulunamaz.

30- Kullanıcı, Recro Digital Marketing üzerinden veritabanlarına, sunuculara zarar verecek – kullanılamaz hale getirecek davranış veya eylemlerde bulunamaz. Kullanıcı, recrodigital.com’a dolaylı veya doğrudan zarar verecek herhangi bir yazılım, donanım, virüs içeren yazılım, kullanım nedeni fark etmeksizin yazılımsal kodlar kullanamaz.

31- Kullanıcı, yetkisi olmadığı sistemlere, verilere, parolalara ulaşmaya çalışamaz, web sitesi içerisinde bulunan, barındırılan algoritmaları, kodları deşifre edecek veya bu kodların ve algoritmaların işlevlerini bozacak eylemlerde bulunamaz.

32- Kullanıcı, recrodigital.com üzerinde bulunan içerikleri çeviremez, değiştiremez, dönüştüremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde veya kendi recrodigital.com üyeliğinde yayınlayamaz.

33- Kullanıcı, Kanunen veya Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına göre yasak bilgiler içeren mesajlar, yorumlar, yazılımsal virüsler, üçüncü kişilere zarar verebilecek içerikler, recrodigital.com üzerinde bulunan diğer kullanıcılara yazılımsal veya donanımsal olarak zarar verecek programlar, kodlar gönderemez.

34- Recro Digital Marketing, İşbu Sözleşme; 29. 30. 31. 32. 33. Maddelerin içeriğinde bulunan hukuka ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına aykırı, Recro Digital Marketing ve recrodigital.com’a zarar verecek davranışlar ve eylemler hakkında hukuki ve cezai işlemleri başlatma talebinde bulunma hakkına sahiptir.

35- recrodigital.com üzerinde bulunan kodlama, tasarım, yöntem, program, logo, fotoğraflar, proje yönetimi ve işleyiş biçimi dahil olmak üzere tüm kurumsal kimlik ve proje detaylarının tamamı fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde Recro Digital Marketing’e aittir. Aksi gerçekleşen durumlarda Recro Digital Marketing, bu davranış ve eylemleri sergileyen Kullanıcı veya kurumlar hakkında hukuki ve cezai işlemleri başlatma talebinde bulunma hakkına sahiptir.

36- Recrodigital.com üzerinde bulunan tüm içeriklerin mali hakları Recro Digital Marketing’e aittir. Bu içerikler, kod, tasarım, yöntem, programlar, logo, fotoğraf, proje yönetimi ve işleyiş biçimi dahil olmak üzere tüm kurumsal kimlik ve proje detaylarının, kopyalanması, işlenmesi, internet-radyo-televizyon, uydu-kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar aracılığı ile dijital aktarım, ses, işaret görüntü nakli ve bu tür araçlar ile eşdeğer olabilecek diğer araçlarda yayınlanamaz, kullanılamaz.

37- Kullanıcı’nın, özel mesajlaşma alanlarında, üyeleri tehdit eden, hedef gösteren, taciz eden, rahatsız eden mesajlar atması yasaktır. Bu tür durumlarda, taraflardan herhangi birinin mesajı veya mesajları şikayet etmesi durumunda Recro Digital Marketing’e, doğru karar verebilmesi ve ortamı daha güvenli hale getirebilmesi için, kontrol etme hakkı doğar.

38- Recro Digital Marketing, recrodigital.com üzerinde bulunan tüm hizmetlerini, tüm hizmetlerinin altyapısını Kullanıcı’ya bildirmeden uygun gördüğü zaman değiştirebilir, dönüştürebilir. Uygun görülen hizmetler veya özelliklerden bazılarını veya bir kısmını geçici veya kalıcı olarak yayından kaldırabilir. Kullanıcı’nın hesabını kaldırması durumundaRecro Digital Marketing Kullanıcı’ya ait yazıyı “Recro Digital Marketing” rumuzuyla yayınlayabilir.

39- Kullanıcı, recrodigital.com üzerinden yaşadığı güvenlik problemlerinden, teknik sorunlar yaşamasından, herhangi bir neden veya nedenlerden ötürü bilgisayarına-cihazına virüs bulaşmasından, Kullanıcı’nın herhangi bir neden veya nedenlerden ötürü cihaz veya programlarının hasar görmesinden dolayı recrodigital.com ve Recro Digital Marketing’i sorumlu tutamaz. Bu sebeple Kullanıcı,Recro Digital Marketing’den herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcı bahsedilen zararlarla karşılaşmamak için gerekli önlemleri almakla sorumludur.

40- Kullanıcı, yayın hakkı olmadığı içeriklerde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usullere uygun davranması gerekir. Aksi gerçekleşen durumlarda Kullanıcı, Recro Digital Marketingve recrodigital.com’un uğrayacağı doğrudan veya dolaylı tüm maddi ve manevi zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

41- Recro Digital Marketing, recrodigital.com üzerinde yer alan içerik, hizmet ve diğer unsurlar hakkında yayın devamsızlığı ve kesintisi olduğu durumunda Kullanıcı’nın uğrayacağı zararlardan Recro Digital Marketing sorumlu değildir.

42- Kullanıcı, kendi verilerini korumakla ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. recrodigital.com veya Recro Digital Marketing’ün dış kaynak olarak kullandığı, hizmet aldığı üçüncü şahısların kusurlarından ötürü yaşanabilecek veri kaybı gibi durumlardan Recro Digital Marketing sorumlu değildir. Bu bilgilerin yeniden girilmesi, güncellemesi Kullanıcı sorumluluğundadır.

43- Kullanıcı, Recro Digital Marketing’e Kullanıcı’nın tercihine göre veya zorunlu olarak bazı bilgiler vermektedir. Kullanıcı bu bilgilerde Recro Digital Marketing’in ve recrodigital.com‘un erişimine onay vermektedir. Bu verilen bilgiler tarafınızdan dilediğiniz zaman silinse dahi, Kullanıcı deneyimini, hizmet kalitesini, güvenlik tedbirlerini artırmak amacı ile Recro Digital Marketing tarafından saklanabilir.

44- Recro Digital Marketing, Kullanıcı bilgilerini saklamak için gerekli önlemleri almıştır. Recro Digital Marketing tarafından gizlenen, saklanan verilerin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin çalışma işleyişinin bozulması-değiştirilmesi aracılığı ile bilgilerin elde edilmesinden, değiştirilmesinden, silinmesinde Recro Digital Marketing sorumlu değildir. recrodigital.com, Kullanıcı tarafından her ziyaret edildiğinde edinilen IP adresi, işletim sistemi, kullandığı web tarayıcı, bağlı olduğu telefon bilgileri otomatik olarak kaydedilmektedir.

45- Kullanıcı, recrodigital.com’u ziyaret ettiği süre ve süreler boyunca Recro Digital Marketing tarafından “cookie” olarak adlandırılan çerezleri, site kullanım verilerini analiz etme amacı ile javascript kodları veya benzer iz sürme verileri-araçlarını bilgisayarınıza-cihazınıza yerleştirebilir. Çerezler, Kullancı’nın hiçbir özel bilgisini içermez. Bu tür araçlar; oturum bilgilerinizi korumak, benzer verileri saklamak ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak ve tanımlamak için kullanılır.

46- Recro Digital Marketing resmi kanallardan gelen usule uygun bilgi talebinde, Kullanıcı bilgilerini yetkili ve ilgili mercilerle paylaşır.

47- Bu Sözleşme’nin uygulanması hususunda doğabilecek tüm uyuşmazlıklar Türk Hukuk Sisteminin çözümüne sunulacak ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

48- Taraflar; bu Sözleşme hususunda doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda, recrodigital.com’da bulunan defter ve bilgisayar kayıtları, e-posta yazışmaları, erişim kayıtları gibi materyalleri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. Maddesi’ne dayanarak kesin ve münhasır, bağlayıcı delil olarak kullanılacağını ve bu madde doğrultusunda Delil Sözleşmesi niteliği taşıyacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

49- Tarafların bu Sözleşme hususundan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen kullanmamaları, bu durumlara aykırı davranmaları, hiçbir şekilde bu haklardan ve yükümlülüklerden feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

50- Bu Sözleşme, Recro Digital Marketing tarafından, recrodigital.com‘a yeni özellikler ve hizmetler eklendikçe, Kullanıcı’lardan gelen geri dönütler doğrultusunda yeniden düzenlenebilir veya güncellenebilir. Bu düzenlemelerde veya güncellemelerde recrodigital.com‘un herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur. Bu sebeple; Kullanıcı, recrodigital.com‘u her ziyaret ettiğinde bu Sözleşmeyi yeniden okuması önerilmektedir. Topluluk Kuralları, Üyelik Sözleşmesi veya herhangi bir sorunuzda aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak Recro Digital Marketing ile iletişime geçilmesi rica edilir.

 

Mail: mail@recrodigital.com
Tebligat adresi olarak, recrodigital.com‘da bulunan Kullanıcı tarafından girilmiş e-posta adresi kullanılır ve bu e-posta adresi yasal e-posta adresi olarak kabul edilir. Bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bilgilendirme Kullanıcı tarafından girilen ve Recro Digital Marketing tarafından kabul edilen e-posta adresine yapılır. Taraflar, e-posta adresi değişikliklerini diğer tarafa 7 (yedi) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu Sözleşme bağlamında, recrodigital.com’un kayıtlı Kullanıcı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim direkt olarak geçerli olacaktır. Ayrıca bu e-postanın, Recro Digital Marketing tarafından Kullanıcı’ya yollanmasından 1 (bir) gün sonra, Kullanıcı tarafına ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu Sözleşme’de yer alan tüm maddelerin okunduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ettiğini, taahhüt eder.